M.S. Dissels

Max Stanley Dissels

Stanley, zoals hij wordt genoemd, werd geboren in Suriname. Toen hij op 17-jarige leeftijd tot het geloof kwam, ontving hij direct de roeping van God om, zoals hij het zelf toen noemde, ‘dominee’ te worden.
Kort na zijn huwelijk met zijn geliefde vrouw Celeste, bezochten zij de Bijbelschool van het Evangelie Centrum in Suriname.

Nadat Stanley Dissels een droom ontving van God die hem opriep om zijn land te verlaten arriveerden de Dissels in 1985 tezamen met hun vier kinderen in Nederland.

Stanley heeft een duidelijke visie, die God op zijn hart heeft gelegd: “opwekking”. Dat mensen weer hun blijdschap in God zullen vinden. Daarnaast heeft hij ook een sterk verlangen om werkers te trainen voor het zendingsveld om de naties te bereiken met de boodschap van het goede nieuws van Jezus Christus. De visie om in elke grote stad een gemeente te planten brandt nog steeds in zijn hart.

Deze website is ontstaan doordat hij regelmatig het één en ander aangaande opwekking en andere belangrijke onderwerpen tegenkomt en dit graag met u wilt delen. De artikelen op deze website zijn niet allemaal door hem geschreven. Het zijn artikelen en links die hij erg belangrijk vindt en graag bij u onder de aandacht wil brengen. Bij elk artikel zal de auteur duidelijk vermeldt worden om misverstanden te voorkomen. Uiteraard zullen er ook artikelen gepubliceerd worden die door Stanley Dissels zelf zijn geschreven.

Personal note: Door middel van deze website hoop ik dat uw hart in beweging gezet zal worden om meer te bidden voor uzelf en uw naasten, zodat wij klaar mogen zijn wanneer Christus terug komt.

God zegen u rijkelijk,
M.S. Dissels

Advertenties